آدمک آدمک آخر دنیاستبخند     آدمک مرگ همینجاستبخند دست خطی که تو را عاشقکرد شوخی کاغذی ماست  بخند آدمک خر نشوی گریهکنی! کل دنیا سراب استبخند آن خدایی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست